Sharing the joy of children’s books

Patricia Mac Eoin

0

Regular Gobblefunked contributor Anne Murray recently caught up with Irish language author Patricia Mac Eoin to chat, as Gaeilge, about Trixie agus Tony, where she gets her inspiration and advice for young authors.

1. Cathain ar thuig tú ar dtús go raibh tú ag iarraidh a bheith i do scríbhneoir?

1. When did you realise you wanted to be a writer?

D’fhéadfá a rá gur trí thimpiste a tharla sé! Bhí mé ag aistriú leabhar don chomhlacht foilsitheoireachta Futa Fata (a fhoilsíonn go leor leabhair dheasa do pháistí i nGaeilge dála an scéil 😉 roinnt blianta ó shin. D’aistrigh mé sraith an-ghreannmhar faoi chat atá lán de dhiabhlaíocht. Chuir sin ag smaoineamh mé faoi ainmhithe a bhféadfadh pearsantacht ar leith a bheith acu agus tháinig an carachtar ‘Trixie’ chugam. Is í Trixie príomhcharachtar na leabhar atá scríofa agam – madra beag gnóthach atá thar a bheith cliste. Murach í bheadh Tony, a húinéir, caillte!

2. Cé comh fada is a thógann sé ort leabhar a scríobh de ghnáth?

2. How long does it normally take you to write a book?

Cé go bhfuil neart leabhar do pháistí aistrithe agam níl ach dhá leabhar de mo chuid féin scríofa agam go fóill. Is leabhair an-ghearr iad, mar is pictiúir leabhair do pháistí iad. Mar sin féin, tógann sé píosa maith ama an plota a chur le chéile, agus rudaí a oibriú amach i gceart. Anuas air sin, ní mór a bheith cinnte go bhfuil an caighdeán teanga atá ann feiliúnach do ghasúir san aoisghrúpa ar a bhfuil an leabhar dírithe. Bíonn trí nó ceithre dhréacht ag teastáil, an gcreidfeá, sula mbím sásta leis an scéal, agus leibhéal na teanga. Bím ag dul siar agus aniar leis an téacs go dtí go mbím go hiomlán sásta leis – rud a d’fhéadfadh thart ar sé mhí a thógáil.

3. Conas mar atá gnáthlá agus tú i mbun do scríbhneoireachta?

3. What is your typical day, when you’re writing, like?

Bhuel, ní scríbhneoir lánaimseartha mé. Mar sin, ní fhéadfainn a rá go mbíonn gnáthlá scríbhneoireachta agam. Má táim i mbun leabhar a scríobh bíonn sé ar mo liosta agam, ach faraor, is deacair cur chuige uaireanta. Is ag an deireadh seachtaine a mbím ag obair air den chuid is mó.


4. Cén áit a bhfaigheann tú do chuid inspioráide nó smaointí do na scéalta?

4. Where do you get your inspiration or ideas for your stories?

Bím ag faire amach do sceálta an t-am ar fad. Iarraim ionspioráid ó mo chairde agus mo ghaolta (is é sin le rá, bím ag goid smaointe ó dhaoine eile!). B’fhéidir go dtosóinn amach le plota garbh i m’intinn féin, agus tar éis é a phlé le daoine d’fhéadfadh go dtiocfadh cor eile sa scéal.

5. Cad é an comhairle is tábhachtaí a fuair tú agus tú ag tosnú amach ag scríobh?

5. What was the most important advice you received when you started writing?

Dúradh lom coinneáil le scéal nuair a thosaigh mé air. Ba chomhairle mhaith é sin. Muna gcoinníonn tú leis éiríonn an próiséas leadránach agus is deacair é a chríochnú. Ní mór an t-am a chur isteach le go mbeidh toradh ar an obair.


6. D’oibrigh tú go dlúth le Richard Watson ar na leabhair Trixie agus Tony. An raibh mórán baint agat ar an gcuma a chuir sé ar Trixie agus Tony? An raibh baint aige le foclaíocht an scéil? An féidir níos mó a rá faoin dinimic sin idir an scríbhneoir agus an mhaisitheoir agus iad i mbun oibre ar leabhar nua?

6. You worked with illustrator Richard Watson on Trixie and Tony. Were you involved much in the manner he illustrated Trixie and Tony ? Can you tell us about dynamic between the writer and illustrator? Are working on a new book with Richard?

Trixie agus Tony: An Madra MistéireachIs i Sasana atá cónaí ar Richard Watson, agus mar sin is le ríomhphoist a bhíonn teagmháil againn le chéile. Bhí go leor baint agam leis an gcuma atá ar Trixie agus ar Tony, mar go raibh pictiúr láidir i m’aigne féin faoi cén sórt cuma ba cheart a bheith orthu. Sheol mé mionchur síos chuige agus b’shin a bhí aige mar thúsphointe leis na pictiúir a tharraing sé. Ní raibh aon bhaint aige le foclaíocht an scéil. Is breá liom nuair atá mé ag an bpointe sin sa phróiseas a bhfuil na pictiúr á dtarraingt. Ag an bpointe sin airím go bhfuil an ‘obair’ déanta, agus is pléisiúr dom an chéim seo (d’fhéadfá a rá gurb é an maisitheoir atá i mbun na hoibre troime ag an bpointe seo). Is breá liom na pictiúir úra a fheiceáil ag teacht isteach ar mo ríomhphost. Déanann Richard iarrachta cibé athruithe a theastaíonn uaim a chur i gcrích. Oibríonn an próiseas go maith idir an bheirt againn.

7. An bhfuil tú ag obair ar aon rud faoi láthair?

7. Are you working on anything at the moment?

Tá mé ag obair ar an tríú leabhar sa tsraith Trixie agus Tony. Tá mé fós ag obair ar an scéal féin agus nílim ag an bpointe deas sin go fóill le bheith i dteagmháil leis an maisitheoir.

Share.

About the author

Anne Murray

Anne Murray is a primary school teacher with aspirations to be many other things when she grows up! She has always loved reading and is mammy to a one-year-old picture book fan. Some of her favourite books for children include 'Peter Pan', 'Ssh! We have a Plan' and 'Sam and Dave Dig a Hole'.

Leave A Reply